Kehollinen liikkuminen ja kyky säilyttää elämänlaatu ikääntymisen yhteydessä (tutkimuskulut)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 328818


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 299 977,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2022


Tiivistelmä

Tahdonalaista liikettä vahditaan käytännössä kaikissa merkittävissä rooleissa, joita iäkkäällä ihmisellä on. Sen takia esitän, että fyysinen
aktiivisuus ja paikallaanolo saattavat olla ennustajia kyvylle ylläpitää elämänlaatua. Tämän tutkimusohjelman tarkoitus on 1) kehittää
menetelmä, jolla fyysistä toimintaa voidaan mitata iäkkäillä ihmisillä päivittäisissä toimissa, 2) validoida kehitetty menetelmä suhteessa
elämänlaadun mittareihin, 3) tarkastella fyysisen toiminnan muutosta neljän vuoden seurannan aikana, ja 4) suhteuttaa fyysisen
toiminnan muutosta elämänlaadun muutokseen. Pääuutuusarvo tutkimuksessa on fyysisen toiminnan kertymisen arvioiminen
kertymisen ja kasautumisen mittareiden avulla ja koneoppimisen hyödyntäminen fyysisen toiminnan muutoksen ja elämänlaadun
muutoksen välisen yhteyden tarkastelussa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut

Go to first page
Go to previous page
1/2
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2022-28-02 klo 13:08