Aivojen ja kehon synkronia oppimisen optimoimisen työkaluna


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 321522


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 475 904,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2023


Tiivistelmä

Aivorytmit tahdistavat tiedonkäsittelyä ja ovat yhteydessä kehon rytmeihin, kuten sykkeeseen ja hengitykseen. On kuitenkin epäselvää, miten tämä aivojen ja kehon synkronia säätelee hermostollista muovautuvuutta. Lisäksi on vain vähän tietoa siitä, miten aivojen ja kehon synkroniaa voisi hyödyntää oppimisen tehostamisessa. Me aiomme ensin selvittää, miten aivojen ja kehon synkronia säätelee synapsien muokkautuvuutta. Sitten tutkimme, voiko oppimista tehostaa optimoimalla harjoitus perustuen kehon rytmien tosiaikaiseen seurantaan 1) terveillä aikuisilla, 2) muistihäiriön eläinmallilla ja lopulta 3) muistihäiriöistä kärsivillä potilailla. Ideana on selvittää, onko rappeutuneessakin hermostossa potentiaalia muokkautuvuuteen, ja voidaanko se valjastaa käyttöön kajoamattomilla kehon rytmien mittauksilla.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-28-06 klo 09:25