Epigeneettisen muuntelun ominaisuudet ja evolutiiviset vaikutukset (Tutkimuskulut) (EPIMUT)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 328856


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 292 064,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2022


Tiivistelmä

Pelkkä DNA:n emäsjärjestys ei kokonaan määrää perinnöllisyyttä. DNA:han ja siihen liittyneisiin proteiineihin liitettävät kemialliset ryhmät voivat myös säädellä geenien toimintaa. Näitä kemiallisia muutoksia kutsutaan epigeneettisiksi muutoksiksi. Mielenkiintoista epigeneettisissä muutoksissa on, että myös ne voivat joissain tapauksissa periytyä seuraaville sukupolville. Jos epigeneettiset muutokset voivat periytyä, ne voivat vaikuttaa siihen, miten eliöt sopeutuvat muuttuviin ympäristöihin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Epigeneettisten muutosten rooli riippuu siitä, millaiset niiden ominaisuudet ovat: kuinka nopeasti epigeneettisiä muutoksia tapahtuu, kuinka stabiileja ne ovat ja mitkä ovat niiden vaikutukset eliöihin. Tässä projektissa tutkitaan kokeellisesti näitä epigeneettisten muutosten ominaisuuksia. Tulokset auttavat meitä ymmärtämään epigeneettisten muutosten merkitystä evoluutiossa ja perinnöllisyydessä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:05