Nopeita ja tarkkoja laskennallisia termokemiallisia menetelmiä (FACTS)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero324680


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 505 630,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.09.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä31.08.2023


Tiivistelmä

Termokemia tutkii kemiallisissa reaktioissa tai fysikaalisissa muutoksissa tapahtuvia energian muutoksia. Yksi lämpökemian keskeisistä käsitteistä on kemiallisen yhdisteen muodostumisentalpia (muodostumislämpö) standardiolosuhteissa, sillä kyseisten suureiden avulla voidaan laskea minkä tahansa kemiallisen reaktion entalpian muutos standardiolosuhteissa käyttämällä Hessin lakia. Kemiallisten yhdisteiden muodostumisentalpiat määritetään usein polttokalorimetrian (pommikalorimetrian) avulla. Kyseinen menetelmä on kuitenkin kallis, työläs ja toisinaan mahdoton käytettäväksi. Teoreettiset menetelmät ovat varteenotettavia vaihtoehtoja pommikalorimetrialle, mutta niiden avulla voidaan toistaiseksi tarkastella tarkasti vain pieniä molekyylejä. Tässä projektissa yritetään kehittää uusia, nopeita menetelmiä pienten ja suurten molekyylien muodostumisentalpioiden tarkkaan arviointiin. Kehitettävät menetelmät perustuvat Bensonin ryhmäkontribuutioihin sekä kvanttikemiallisiin yhdistelmämenetelmiin.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueNanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSC


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 12:57