En trygg lärmiljö - säkerhetsfrågor i utveckling inom bildningsväsendet


Main funder

Funder's project number242/2471/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 21 260,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/05/2019

Project end date31/05/2021


Summary

Säkerhetskulturen inom utbildningsväsendet har idag blivit allt mer i fokus. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt- och lärmiljö. Projektet vill öka kompetensen bland personalen inom småbarnspedagogiken, grundläggande utbildning och andra stadiet när det gäller säkerhet, trygghet och krisberedskap. Projektet fokuserar bl.a. på förebyggande av mobbning, nätmobbning, våld, sexuella övergrepp, rasism och radikalisering.
Inom projektet erbjuds en obligatorisk utbildningsdel (5 sp) som arrangeras på tre orter. Därtill kan deltagarna välja bland sju valfria temamoduler á 2 sp. En deltagare bör välja minst en valfri modul så att hen avlägger minst 7 sp och kan maximalt avlägga 15 sp.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups


Last updated on 2022-06-07 at 12:41