En trygg lärmiljö - säkerhetsfrågor i utveckling inom bildningsväsendet


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 242/2471/2018


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 21 260,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.05.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.05.2021


Tiivistelmä

Säkerhetskulturen inom utbildningsväsendet har idag blivit allt mer i fokus. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt- och lärmiljö. Projektet vill öka kompetensen bland personalen inom småbarnspedagogiken, grundläggande utbildning och andra stadiet när det gäller säkerhet, trygghet och krisberedskap. Projektet fokuserar bl.a. på förebyggande av mobbning, nätmobbning, våld, sexuella övergrepp, rasism och radikalisering.
Inom projektet erbjuds en obligatorisk utbildningsdel (5 sp) som arrangeras på tre orter. Därtill kan deltagarna välja bland sju valfria temamoduler á 2 sp. En deltagare bör välja minst en valfri modul så att hen avlägger minst 7 sp och kan maximalt avlägga 15 sp.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:41