Training Room Jyväskylä Hippos - osaamiskeskittymän kehittämishanke


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: A74999


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 72 895,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.07.2021


Tiivistelmä

Training Room - konsepti on pilotoitu Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen toimesta 04/2018-05/2019. Jotta konseptin kehittämistyötä saadaan jatkettua ja konsepti kehitettyä toimivaksi ja laajennettua konsepti koskemaan myös kuntourheilijoita ja kuntoutusta, tarvitaan hankkeeseen osatoteuttajiksi Jyväskylän Ammatikorkeakoulua sekä Jyväskylän yliopistoa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimii valtakunnallisena kuntoutusalan osaamiskeskittymänä ja on kuntoutusosaamisen johtava kehittäjä ja kouluttaja. JAMKin monialaisen kuntoutuksen asiantuntemus mahdollistaa uusimpien toimintamallien, kuntoutumisprosessien ja teknologisten ratkaisuiden hyödyntämisen hankkeessa, sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymisen yhdessä hanketoimijoiden kanssa. Jyväskylän yliopiston vankka osaaminen liikuntalääketieteessä, liikuntieteissä sekä fysioterapiassa mahdollistaa uusimman tiedon hyödyntämisen konseptin kehittämisessä ja toteutuksessa. Jyväskylän yliopiston laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa konseptin kehittämistyön ja levittämisen aiempaa paremmin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston tarjoama asiantuntijuus ja osaaminen mahdollistavat hankkeen toiminnan kehittymisen ja levittämisen huomattavasti laajemmin kuin jos hanke toteuttettaisiin vain Kilpaja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen toimesta. Yhteishanke mahdollistaa resurssien käytön laajenemisen entistä laajemmalle ja vakaan pohjan hankkeen toteuttamiselle.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-24-08 klo 00:00