Omistusmuodon vaikutus pankin rahoitusrakenteeseen


Main funder

Funder's project number: 20180085


Funds granted by main funder (€)

  • 65 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 07/08/2019

Project end date: 06/08/2020


Summary

Tämä tutkimus tutkii Länsi-Euroon pankkien rahoitusrakenteita. Erityisen mielenkiinnon kohteena on pankin omistusmuodon vaikutus pankin vastaavien rakenteeseen. Uuden, parhaillaan käyttöönotettavan likviditeettisääntelyn näkökulmasta vakaita pankin rahoituslähteitä ovat asiakastalletukset, oma pääoma sekä maturiteetiltaan vähintään vuoden pituiset vastaavat. Tämä tutkimus selvittää, miten pankin omistusmuoto vaikuttaa näihin kolmeen muuttujaan sekä rahoituksen kokonaisvakauteen.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:08