Työelämä kuntoutuksen osapuolena - työelämäintegraation rakentaminen Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 77/331/2019


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 99 951,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.10.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Tässä tutkimuspainotteisessa kehittämishankkeessa keskitytään Kelan kuntoutujien työelämään kiinnittymisen kysymyksiin ja erityisesti ammatillisten kuntoutuspalveluiden ja työelämän rajapintaan. Hankkeen tavoitteena on tuottaa käsitteellisiä ja käytännöllisiä välineitä työelämäintegraatiota sisältävien ja sitä edistävien ammatillisen kuntoutuksen palvelujen ja työelämän välisen dynamiikan ymmärtämiseksi sekä kuntoutujaa hyödyttävän dynamiikan kehittämiseksi. Hankkeessa fokusoidaan seuraaviin kysymyksiin: Miten suhdetta työelämään voitaisiin rakentaa ja miten työelämään voitaisiin vaikuttaa työelämäintegraatioon perustuvissa Kelan palveluissa? Miten kuntoutujan tukeminen työpaikalla voitaisiin järjestää työelämäintegraation kannalta mahdollisimman hyvin ja vaikuttavasti? Hankkeessa kerätään laadullisesti painottunut kyselyaineisto palveluntuottajilta ja työnantajilta. Hankkeen tulokset ja tuotokset esitellään julkisesti saatavilla olevassa loppuraportissa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:41