Työelämä kuntoutuksen osapuolena - työelämäintegraation rakentaminen Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa


Main funder

Funder's project number: 77/331/2019


Funds granted by main funder (€)

  • 99 951,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/10/2019

Project end date: 31/12/2020


Summary

Tässä tutkimuspainotteisessa kehittämishankkeessa keskitytään Kelan kuntoutujien työelämään kiinnittymisen kysymyksiin ja erityisesti ammatillisten kuntoutuspalveluiden ja työelämän rajapintaan. Hankkeen tavoitteena on tuottaa käsitteellisiä ja käytännöllisiä välineitä työelämäintegraatiota sisältävien ja sitä edistävien ammatillisen kuntoutuksen palvelujen ja työelämän välisen dynamiikan ymmärtämiseksi sekä kuntoutujaa hyödyttävän dynamiikan kehittämiseksi. Hankkeessa fokusoidaan seuraaviin kysymyksiin: Miten suhdetta työelämään voitaisiin rakentaa ja miten työelämään voitaisiin vaikuttaa työelämäintegraatioon perustuvissa Kelan palveluissa? Miten kuntoutujan tukeminen työpaikalla voitaisiin järjestää työelämäintegraation kannalta mahdollisimman hyvin ja vaikuttavasti? Hankkeessa kerätään laadullisesti painottunut kyselyaineisto palveluntuottajilta ja työnantajilta. Hankkeen tulokset ja tuotokset esitellään julkisesti saatavilla olevassa loppuraportissa.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications and other outputs


Last updated on 2022-06-07 at 12:41