Bakteerien merkitys vesihomeen esiintymisessä ja vesihomeen sekä bakteerien PCR-tunnistusmenetelmät


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 87476


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 20 693,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.05.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.10.2021


Tiivistelmä

Vuonna 2018 on kartoitettu vesihomeen esiintyvyyttä Suomen kalanviljelylaitoksilla EMKR-hankkeessa ”Lohikalojen vesihomeen esiintyminen suomalaisilla kalanviljelylaitoksilla ja esiintymiseen vaikuttavat riskitekijät”. Tässä tutkimuksessa oli jo alustavasti suunniteltu, että mahdollisia vesihomeen riskitekijöitä tutkitaan tarkemmin ja niiden tunnistamista parannetaan, jonka jälkeen tutkimusta laajennetaan niin, että tutkimuksessa on toimiva analytiikka riskitekijöiden tunnistamiseksi ja tunnistettaviin riskitekijöihin pystytään vaikuttamaan vesiviljelylaitoksilla.
Tässä hankehakemuksessa on aikomus hyödyntää jo alustavaa tietoa vuoden 2018 hankkeen tuloksista, sekä tutkia tarkemmin jo kerättyjä vesihomekantoja. Bakteeritautien liittymistä vesihomeongelmaan ja niiden toimintamekanismia tutkitaan tarkemmin ja niille bakteerilajeille jotka ovat relevantteja suomalaisilla kalanviljelylaitoksilla ja vesihomeen esiintymisessä, kehitetään kvantitatiivista PCR-analytiikkaa niiden tunnistamiseksi ja torjumiseksi vesiviljelylaitoksilla.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-14-05 klo 10:00