Drivers of zoonotic tick-borne pathogens in natural populations


Main funder

Funder's project number: 329332


Funds granted by main funder (€)

  • 300 018,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2017

Project end date: 31/08/2022


Summary

Puutiaisvälitteiset taudit aiheuttavat yhä kasvavan terveyshuolen Euroopassa. Puutiainen (Ixodes ricinus) on tärkein puutiasivälitteisten tautien levittäjä Euroopassa ja sen levinneisyys laajenee uusille alueille etenkin Euroopan pohjoisosissa. Vaikka ilmasto vaikuttaa puutiaisten ja siten puutiaisvälitteisten tautien levinneisyyteen, on tärkeää muistaa, että puutiaiset ovat parasiitteja, jotka tarvitsevat veriaterian selkärankaisesta isäntälajista kehittyäkseen ja lisääntyäkseen. Puutiaisvälitteiset taudinaiheuttajat ovat puolestaan riippuvaisia omista isäntälajeistaan, joita ilman taudinaiheuttajan leviäminen ei ole mahdollista. Siten puutiaisvälitteisten tautien ihmiselle aiheuttama riski määräytyy monimutkaisten vuorivaikutussuhteiden perusteella. Tavoitteeni on mitata miten tekijät vaikuttavat puutiaisvälitteisten tautien leviämiseen ja runsauteen luonnossa ja kuinka nämä vaikuttavat ihmisen riskiin nyt ja tulevaisuudessa.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2021-17-03 at 12:06