Järjestöbarometri 2020 -tutkimus


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 12 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 22/08/2019

Project end date: 31/12/2020


Summary

SOSTE ja sen perustajajärjestöistä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry on toteuttanut
vuodesta 2006 lähtien Järjestöbarometri-tutkimusta. Järjestöbarometri kokoaa ja välittää
ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä,
toimintaympäristöstä ja niiden muutoksesta.

Tavoitteena on tuottaa seurantatietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa kuvaavilla
tunnusluvuilla ja ajankohtaista, uutta tietoa erityisteematarkasteluin sekä tehdä tutkittuun
tietoon pohjautuen näkyväksi alan järjestöjen toimintaa.

Tutkimus perustuu valtakunnallisille sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtajille ja alan yhdistyksille
tehtyihin kyselyihin, niitä kuvaaviin tilastotietoihin, mahdollisiin muihin kerättäviin
tutkimusaineistoihin ja tutkimuskirjallisuuteen. Tuloksista laaditaan vähintään painettu ja
verkkomuodossa julkaistava raportti.

Vuoden 2020 Järjestöbarometrin toteuttamisessa jatketaan SOSTEn ja Jyväskylän yliopiston
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimusyhteistyötä.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:09