Ekologiset, älykkäät ja turvalliset teollisen internetin palvelut (eÄlytelli)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: A75239


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 356 144,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.05.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2021


Tiivistelmä

eÄlytelli- hankkeessa kehitetään osaamista ja tietoa tekoälyn mahdollisuuksista teollisen internetin parissa toimiville
yrityksille ja muille toimijoille rakentamalla tutkimus- ja testausympäristö tutkimuksen sekä koulutuksen tarpeisiin.
Hankkeen toimintaympäristöä kehitetään siten, että sitä voidaan hyödyntää myös koulutusohjelmien tarpeisiin
soveltuvana oppimisalustana. Projektin avulla nostetaan tietoisuutta teollisen internetin keinoälyn mahdollisuuksista eri
toimijoiden keskuudessa ja samalla kasvatetaan hankkeen toteuttajien osaamista, jolloin mahdollisuudet kouluttaa
uusia osaajia paranee. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja pilotoida valituilta liiketoiminta-alueilta konkreettisia
tekoälyratkaisuja, joilla saadaan aikaan uutta liiketoimintaa ja olemassa olevan liiketoiminnan kasvua sekä
työpaikkojen lisääntymistä.
Hankkeessa luodaan menettelytapoja ja teknologiaa, jossa tekoälyn avulla kehitetään uusia toimintatapoja ja malleja
sekä samalla luodaan turvallinen teollinen Internet. Tämä tuo sekä kansallista hyötyä että kilpailukykyä yrityksille.
Hankkeessa rakennettava testausympäristön tarjoaa hyvät mahdollisuudet erilaisille tekoälyyn pohjautuville piloteille,
kytkee mukaan käyttäjät uuden ratkaisun kokeilijoina, tukee käyttöönottoympäristössä tarvittavien muutosten
toteuttamista, tukee uuden ratkaisun käyttöönoton ja hankinnan valmistelua, esittelee ratkaisun toteutusta
potentiaalisille käyttöönottajille ja luo edellytykset ratkaisun levittämiselle.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06