Heikosti säännölliset homeomorfismit


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

235 305,00


Rahoitusohjelma

Tutkijatohtori, SA (Suomen Akatemia)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2022


Tiivistelmä

Tässä projektissa tutkimme heikosti säännöllisten homeomorfismien ominaisuuksia. Projektissa on kaksi päätutkimuslinjaa.
Ensimmäinen on tutkia optimaalisia ehtoja käänteiskuvausten säännöllisyydelle koreammissa ulottuvuuksissa. Toinen on kehittää tasokuvausten diffeomorfisen approksimaation teoriaa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2019-21-10 klo 15:39