Differentiation in Inquiry-based Learning (Focus Experimentation) (DifferentiatInq)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 2019-1-DE03-KA201-059602


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 52 793,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2022


Tiivistelmä

Kansainvälinen projekti keskittyy opetuksen eriyttämiseen luonnontieteen kokeellisen työskentelyn kontekstissa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Heidelbergin, Salzburgin, Kyproksen ja Jyväskylän yliopistojen sekä paikallisten koulujen kesken. Jyväskylästä mukana on Vaajakummun yhtenäiskoulu. Projektissa tutkitaan ja kehitetään kokeellisen työskentelyn kompetensseja sekä siihen liittyvää eriyttämistä. Aihetta koskien tuotetaan kirja, joka on suunnattu opettajankouluttajille, opettajille ja tutkijoille. Suomessa projektin toteutuksesta vastaavat Pasi Nieminen ja Antti Lehtinen opettajankoulutuslaitokselta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Vapaat asiasanat

Eriyttäminen; luonnontieteiden opetus


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:05