Autonominen UAV spektrometriaan perustuva puun kunnon analysaattori (ASPECT)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 327862


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 283 922,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Autonomiset miehittämättömien lennokkien (UAV), lentävien robottien, käyttö yhteiskunnassamme lisääntyy. Nämä lennokit voivat kerätä tietoa ympäristöstään nopeasti ja turvallisesti. Havaintosensorit yhdistettynä analytiikkaan tekevät lennokista älykkään. Paikkatietokeskuksen ja Jyväskylän yliopiston muodostaman ASPECT tutkimuskonsortion tavoitteena on kehittää autonominen UAV- pohjainen puiden terveyden analysoija, joka hyödyntää kuvantavaa spetroskopiaa ja koneoppimista. ASPECT -konsortio on monitieteinen geoinformatiikan, kaukokartoituksen, photogrammetrian, spektrikuvantamisen, tietotekniikan, laskennallisten tieteiden ja automaation hallitseva tutkimusryhmä. Hanke vastaa tarpeeseen kehittä tehokkaita kasvuston terveyden seuranta menetelmiä. Näitä tarvitaan muun muassa ilmaston muutoksen kasvattaman metsien seuranta tarpeen vuoksi.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:04