eSports Advancing Community and Business (eLämää)


Main funder

Funder's project number: KSL/80/04.05.00.00/2019


Funds granted by main funder (€)

  • 12 983,03


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/08/2019

Project end date: 31/08/2021


Summary

Rauhansalon ym. (2018) tutkimuksen ”Esportsin liiketoimintamahdollisuudet Jyväskylässä” yksi keskeinen johtopäätös on, että Jyväskylässä pitää tukea e-urheiluyhteisön rakentumista ja kasvua rakentamalla paikallinen ekosysteemi kestävään ja menestyksekkääseen e-urheilutoimintaan. Paikallinen ekosysteemi mahdollistaa uusien liiketoimintojen syntymisen alueelle. Jyväskylän ammattimaisesti harjoittelevilla pelaajilla ja harrastajilla ei ole tällä hetkellä konkreettista tilaa, tukirakenteita, yhteisöä sekä valmennuksellista toimintamallia harjoittelun ja ammattimaisen toiminnan rakentumisen tueksi. Alustava ja varovainen arvio Jyväskylän alueen kilpapelaajamäärästä ja potentiaalisesta kohderyhmästä on 600-1000 pelaavaa nuorta.

E-urheilutoiminnan ja yhteisön rakentumisen kautta on mahdollista luoda Jyväskylän alueella uudenlaista osaamista sekä kehittää tulevaisuuden työllistymisvalmiuksia mm. pelaajan ja pelaajaorganisaation (työ)hyvinvointiin, ammattimaiseen harjoitteluun, valmennukseen, päivätoimintaan, tapahtumajärjestämiseen, markkinointiin ja viestintään sekä kilpailutoimintaan liittyen. Erityisen tärkeää on myös vastata alan tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin e-urheilun sekä pelialan koulutuspolkujen rakentamisen, peli- ja mediakasvatuksen lisäämisen, terveellisen elämänhallinnan sekä sosiaalisen vahvistamisen kautta. Yhteisön rakentumisen ja mukana olevien organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden toimintojen kautta on mahdollista syntyä uutta liiketoimintaa. Tällä hetkellä Jyväskylän kaupungissa olisi mahdollista yhdistää pelialaan liittyviä toimintoja sekä tilaratkaisuja laajemminkin olemassa olevien hankkeiden mm. Sustainable Digi & Game Ecosystem ja Hippos2020 avulla.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:42