European Arts-Based Development of Distributed Leadership and Innovation in Schools (ENABLES)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

51 684,00


Rahoitusohjelma

Strategiset kumppanuushankkeet, E+ (Erasmus +)


Projektin aikataulu

Projektin aloituspäivämäärä: 01.11.2019

Projektin päättymispäivämäärä: 31.10.2021


Tiivistelmä

Haastava toimintaympäristömme edellyttää kasvatus- ja koulutusalan toimijoita yhteisölliseen luovaan uudistamiseen. Tämän toteutumiseen perinteiset johtajuusmallit ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Tarvitaan uudenlaista johtajuutta. ENABLES-hanke valjastaa taidepohjaisen oppimisen kasvatus- ja koulutusalan toimijoiden osaamiseksi. Taidepohjaisen oppimisen tukemana pyritään vahvistamaan kasvatus- ja koulutusalaa yhteisöllisen ja demokraattisen uudistamisen yhteisöinä. Hankkeen tuotoksena syntyvä avoin verkkosivusto sisältää käytännöllisiä ohjeita, aihioita ja tutkimustietoa kohderyhmien tarpeisiin yhteisöllisen johtajuuden kehittämiseksi ja vahvistamiseksi yhteisöissään. Ohjeet sisältävät sekä yleisen viitekehyksen että menetelmiä taidepohjaisen johtamisen ja kehittämisen soveltamiseen erilaisissa sosiokulttuurisissa toimintaympäristöissä.


Vastuullinen johtaja


Muut projektiin liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei
Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2019-28-10 klo 11:37