Optomechanical quantum bus for spins in silicon (QBusSi)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 852428


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 1 645 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.03.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 28.02.2025


Tiivistelmä

Projektissa toteutetaan optomekaaninen kvanttiväylä pii-spineille. Tämä mahdollistaa spinien kytkemisen toisiinsa mekaanisen tai optisen vuorovaikutuksen kautta sekä niiden tilan mittaamisen optisesti. Pii-spinit ovat yksi lupaavimmista alustoista toteuttaa tulevaisuuden kvanttiteknologioita, ja tämä kvanttiväylä mahdollistaisi niiden integroinnin olemassaoleviin fotoniikka ja nanoelektromekaaniikka alustoihin piissä. Näin voitaisiin toteuttaa kvanttisensoreita ja kvanttietokoneen komponentteja olemassaolevin piin valmistukseen tehdyin prosessein, joihin koko nykyinen informaatioteknologia perustuu. Samalla luodaan pii-piirilevy jolla voidaan tehdä perustavaa laatua olevia kokeita kvanttimekaniikan ja klassisen maailman rajapinnasta.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-12-07 klo 08:48