Taimenen ja järvilohen kudun ja sorastanousun jaksojen ajankohta ja pituus sekä pesäpoikasten selvitytyminen Savitaipaleen Partakoskella 2019-2020 (Partakoski)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 22 951,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 29.09.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.03.2021


Tiivistelmä

Hanke selvittää taimenen ja mahdollisesti järvilohen kutujakson ja poikasten sorastanousujakson alkamisen, huipun ja loppumisen ajankohdat noin viikon tarkkuudella Savitaipaleen Partakoskella. Kutujakso selvitetään kahden viikon välein toistuvalla kutupesälaskennalla samoilla koealoilla loka-marraskuussa 2019. Alkioiden selviytymistä arvioidaan havainnoimalla kutupesien sisältöä huhtikuussa 2020. Muutama alkio pesää kohden otetaan näytteeksi huhtikuussa 2020, ja näille tehdään DNA-analyysi. Analyysillä määritetään ensisijaisesti kalalaji, joka on siis taimen tai järvilohi. Sekä taimenen että järvilohen jokipoikasten määrä on ollut Partakoskessa pieni, vaikka kutupesiä on esiintynyt koskissa joitakin kymmeniä 2010-luvulla.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-10-06 klo 11:55