Rapu eDNA - molekyylibiologiasta potkua jokiravun suojeluun


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 1484/03.02.03.00/2019


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 51 124,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.11.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.03.2021


Tiivistelmä

Ympäristö-DNA:n (environmental DNA) käyttö vesiympäristön tarkkailumenetelmänä on yleistynyt viime vuosina ympäri maailmaa. Menetelmässä vesinäytteistä tunnistetaan eliöiden esiintyminen kohteessa eliöistä veteen irronneiden DNA-molekyylien avulla. Jokirapukantojen heikon tilan vuoksi tarvitaan toimia olemassa olevien jokirapukantojen suojaamiseksi täpläravulta ja rapurutolta sekä palautusistutuksia sopiville alueille. Toimien suunnittelemiseksi tarvitaan kustannustehokkaita ja luotettavia menetelmiä vesistöjen raputilanteen selvittämiseksi. Hankkeessa testataan ympäristö-DNA menetelmän soveltuvuutta rapuruton ja raputilanteen seurantaan suomalaisissa olosuhteissa sekä kuvataan toimintatavat siten, että menetelmää voidaan jatkossa hyödyntää käytännön toimijoiden tasolla rapukantojen käyttöä- ja hoitoa suunnitellessa ja toteuttaessa. Lisäksi selvitetään, onko tarjolla kaupallisia analyysipalveluita tai niiden kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita sekä selvitetään menetelmän kustannustehokkuutta ja luotettavuutta verrattuna perinteisesti käytettyihin menetelmiin

Hanke toteutetaan vuoden 2020 aikana Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen alueella. Tutkimuspaikkojen valinta tehdään yhteistyössä alueen osakaskuntien kanssa. Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen nykytilanne on jokirapujen menestymisen kannalta haastava täplärapujen laajan levinneisyyden vuoksi, mutta alueella on vielä elinvoimaisia jokirapukantoja sekä potentiaalisia alueita jokiravun palauttamiselle. Tilanne alueella on mitä otollisin ympäristö-DNA menetelmän testaamiseen, ja työ toimii valtakunnallisena esimerkkinä rapukantojen käytön- ja hoidon suunnittelun tulevaisuuden mahdollisuuksista.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-17-11 klo 14:51