Toista kieltä työssä: maahanmuuttajat pohjoismaisilla työpaikoilla


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

42 999,00


Rahoitusohjelma

Muut (Rahoitusohjelmat)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2021


Tiivistelmä

Hanke tuo yhteen tutkijoita ja muita toimijoita, joiden työ liittyy Pohjoismaissa työskentlevien tai työelämään pyrkivien maahanmuuttajien toisen kielen taitoihin. Kaikissa Pohjoismaissa on kasvava paine kehittää työelämäsuuntautunutta kielikoulutusta sekä vastasaapuneille että jo maahan asettuneille tulijoille, ja erilaisia kehittämis- ja tutkimushankkeita on jo käynnissä, mutta ilman systemaattista pohjoismaista yhteistyötä. Alalla toimivilla on yhteinen tietoisuus siitä, että tiiviimpi pohjoismainen yhteistyö loisi edellytykset yhteisille tutkimushankkeille ja vahvistaisi myös tutkijoiden kontakteja alan eri toimijoiden (kehittämishankkeet, viranomaiset) kanssa.

Hankkeessa toteutetaan kolme työpajaa. Ne järjestetään Jyväskylän, Tukholman ja Kööpenhaminan yliopistoissa, ja niiden teemat heijastelevat näiden yliopistojen tutkimusprofiileja hankkeen alalla eli työelämäsuuntautuneen toisen kielen kehityksen tarkastelussa.

Työpajasarjan aikana haetaan yhdessä tutkimusrahoitusta ja tuotetaan myös yhteinen teemanumero tai toimitettu teos työpajojen aiheista.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-09-01 klo 13:55