Teaching programming in primary school: curriculum, didactic methods, textbooks, online support (Codelnnova)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 2019-1-PL01-KA201-065077


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 51 860,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2022


Tiivistelmä

Suunnitelman ohjelmoinnin opettamisesta peruskoulussa ja sen merkitys korkeakoulutuksessa

At European level there exist noticeable discrepancies in teaching programming – in Finland, Croatia and Poland teaching programming at primary school is a basic element of core curriculum for general education. It is worth mentioning here that the most advanced and complex schemes are currently being run in Finland, then in Croatia and recently they have also been introduced in Poland. Whereas in Portugal programming at primary school is only a topic for debates concerning education.

In this project during 2 years implementation we will create a coherent core curriculum for teaching programming at primary school and based to it desing and test lesson plans to help teachers to teach programming. In the project we will also design, test and share 2 textbooks for teaching programming at grades 1-3 and 4-8 of primary school and Internet platform that will support teaching programming at primary school.

In the project we will evaluate the curriculum and pilot it. Results will be published together with the partners. Results of the project will be helpful for teaching programming in University of Jyväskylä and also helpful for future teachers teaching programming.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-20-10 klo 09:07