Sport Facility Services and Municipal Decision-Makers' Attitudes


Main funder

Funder's project number: OKM/133/626/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 9 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 19/11/2019

Project end date: 31/12/2020


Summary

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kunnallisen päätöksentekijöiden käsityksiä liikuntapaikkarakentamiseen ja verrata kahta valtuustokautta toisiinsä pitkittäisillä aikasarjoilla vuosina 2012-2017 ja 2017-2021. Keväällä 2020 kerätään seuranta-aineisto vuosien 2017-20121 kuntien päätöksentekoelimiltä. Seuranta-aineiston avulla pystytään selvittämään liikuntapaikkarakentamisen arvostusten suuntia ja muutoksia sekä kahden eri valtuustoaikakauden liikuntarakentamisarvostuksia ja niiden yhteyksiä kunnallisessa päätöksenteossa.Tämä korostuu tulevan SOTE-uudistuksen myötä, jossa poikkihallinnollinen ja alueellinen rakenne eriyttää liikunnan päätöksentekoa entisestään. Tutkimus tuottaa tietoa kuntien liikuntapoliittiseen päätöksentekoon vaikuttavista seikoista OKM:lle, erityisesti sen liikuntarakentamisesta vastaaville viranomaisille, Kuntaliitolle ja Liikunnan AVI:lle, jotta päätöksentekoa voidaan paremmin ohjata terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-12-04 at 13:36