LUKILOKI 2: luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja oppimisen koulutusohjelma (LUKILOKI 2)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 8/2019/2019


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 993 498,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 28.02.2023


Tiivistelmä

Hanke on jatkoa LUKILOKI-henkilöstökoulutukselle (Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2018, luku- ja kirjoitus). Hankkeessa on rakennettu opetussuunnitelmia noudattava äidinkielen ja kirjallisuuden sekä viestinnän opettamisen jatkumo varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Koulutuskokonaisuudessa perehdytään luku- ja kirjoitustaidon opetukseen ja oppimiseen laajan tekstikäsityksen pohjalta ja osana monilukutaitoa ja kielitietoisuutta. Erityisesti kiinnitetään huomiota motivaatioon ja arviointiin sekä luku- ja kirjoitustaidon haasteisiin lukivaikeuden, S2-opetuksen ja monikielisyyden näkökulmista. Kokonaisuus tukee opettajien pedagogista osaamista, yhteistyötä ja aineenhallintaa. Se rakentuu monipuoliseen ohjattuun ja itsenäiseen opiskeluun Peda.net-verkko-oppimisympäristössä ja lähijaksoilla. Sisällön omaksumista seurataan ja arvioidaan. Koulutus perustuu uusimpaan tieteelliseen tietoon luku- ja kirjoitustaidon oppimisesta ja opettamisesta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2023-13-04 klo 13:42