PELIMUSIIKKIIN KIINNITTYNEET MAAILMAT — DIGITAALISTEN PELIEN KOKEMINEN JA MERKITYKSET VAALITTUJEN MUSIIKKIMUISTOJEN KAUTTA (GAMEM)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

246 400,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Musiikintutkimusta ja pelitutkimusta yhdistävässä projektissa lähestytään digitaalisten pelien kokemista pelimusiikkimuistojen kautta. Projektissa selvitetään, millä tavoin pelimusiikki ja pelaaminen kiinnittyvät merkityksellisesti ihmisten elämään, ajatteluun ja mielikuvitukseen. Olemme erityisesti kiinnostuneita pelimusiikkimuistoista, joita ihmiset vaalivat mielessään. Vaalittujen pelimusiikkikokemusten tutkiminen avaa tarkasteltavaksi, miten ihmiselle tärkeäksi muodostunut musiikkimuisto sisällyttää sekä pelikokemuksen elementtejä että pelin ulkopuolelle ulottuvia merkityksiä.

Tutkimuksen ytimenä on laaja, tarinakuvauksin ja haastatteluin kerättävä aineisto ihmisille tärkeiksi muodostuneista pelimusiikkikokemuksista. Projektin tavoitteena on aineiston pohjalta muotoilla teoreettinen ja metodologinen viitekehys pelillisen estetiikan ymmärtämiseksi. Musiikki ei ole irrallinen osa pelikokemusta vaan sen kokeminen yhdistyy pelin toiminnallisuuteen, pelin tarjoamaan kuvitteelliseen maailmaan, sekä pelin kanssa muodostuneeseen suhteeseen pelaajan elämässä.

Projekti on organisoitu kolmeen työpakettiin, joissa tutkitaan pelimusiikkimuistoja kirjoitettujen tarinoiden (1) sekä mikrofenomenologisten haastatteluiden (2) kautta, päämääränä aineistolähtöinen teorian muodostaminen ja testaaminen (3). Projektin muodostama teoreettinen ymmärrys tarjoaa näkökulman, joka jäsentää pelien ja musiikin merkityksiä toiminnallisesti organisoituneina rakenteina, sekä korostaa musiikin kuuntelemista pohjimmiltaan aktiivisena ja arkielämän käytäntöihin sitoutuvana toimintana.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


YSO-asiasanat


Vapaat asiasanat

pelimusiikkimuistot
enaktiivinen teoria
pelillinen estetiikka

Viimeisin päivitys 2020-09-01 klo 15:01