Liikuntateknologian koulutuspolku huippu-urheilijoille Kainuussa; korkea-asteen kaksoisura Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja Jyväskylän yliopistosta (Urheilijan kaksoisura)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: S21845


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 137 470,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.12.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.11.2022


Tiivistelmä

Liikuntateknologian koulutuspolku huippu-urheilijoille Kainuussa; korkea-asteen kaksoisura Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja Jyväskylän yliopistosta - hankkeen tavoitteena on kehittää uusi koulutuspolku, jossa huippu-urheilijat voivat suorittaa korkeakoulututkinnon ja harjoitella täysipäiväisesti. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää laaja-alaista osaamista hankkeen parissa toimivien tahojen kanssa. Hankkeen avulla luodaan kouluttautumisympäristö ja -polku urheilijoille, joka mahdollistaa ammattimaisen urheilun ja korkeakouluopinnot, joustavasti suoritettuna ja integroituna urheilijan elämään. Hankkeen myötä Vuokatin uskotaan olevan jatkossa yhä useamman urheilijan kotipaikka, eikä korkeakouluopintojen suorittaminen vaadi alueelta pois muuttamista. Lisäksi tavoitteena on kehittää laaja-alaista osaamista hankkeen parissa toimivien tahojen kanssa, sekä suunnitella ja pilotoida kokonaisvaltainen koulutuskonsepti tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Hankkeen ensisijaisia hyötyjiä ovat Kainuun maakunta ja Sotkamon kunta, jotka hankkeen myötä saavat nuoria ihmisiä jäämään alueelle toisen asteen koulutuksen jälkeen. Lisäksi koulutus lisää alueen houkuttelevuutta myös toisen asteen koulutuksen jälkeisenä mahdollisuutena yhdistää ammattimainen urheilu ja korkea-asteen koulutus. Hanke tukee Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua 2014-2020 toimintalinjaa; Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen erityistavoitteita edistäen kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa ja sen laatua. Lisäksi hankkeessa tehostetaan koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevia menetelmiä ja palveluita ja kehitetään joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja, jotta voidaan vastata alueellisiin työelämän osaamistarpeisiin. Hanke tukee myös alueellisten painopistealoja kuten Teknologiateollisuuden kehittymistä kouluttaen osaajia nouseville liikunta- ja hyvinvointiteknologian aloille. Hankkeen jälkeen koulutuskokonaisuus on muotoutunut osaksi Jyväskylän yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulujen perustoimintaa. Lisäksi opintokokonaisuus ja urheilijoille suunnitellut vaihtoehtoiset oppimisjärjestelyt sekä opintopolku ovat konsepteina siirrettävissä sekä muiden koulutusta tuottavien yksikköjen käyttöön, että myös muiden erityistä tukea ja/tai vaihtoehtoisia suorittamistapoja tarvitsevien ryhmien käyttöön.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-22-09 klo 13:33