Väitöskirja: Faagien ja bakteerien vuorovaikutukset kalanviljelylatioksilla ja tämän hyödyntäminen faagiterapiassa.


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 28 800,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.03.2021


Tiivistelmä

Haen tutkimusapurahaa Koneen Säätiöltä väitöskirjani viimeiselle (neljännelle) vuodelle, jotta voin täysipäiväisesti keskittyä väitöskirjatyön viimeistelyyn ja saattaakseni jo hyvin edenneen työn päätökseen. Väitöskirjani käsittelee bakteerien viruksia eli bakteriofageja (faageja). Olen tutkinut faagien eristämistä kalanviljelylaitoksilta ja näiden faagien hyödyntämistä faagiterapiana kirjolohien kasvatuksessa. Väitöskirjatutkimus lisää tutkittujen faagien määrää faagikirjastossa, mistä voidaan jatkossa etsiä tietylle bakteerille sitä infektoiva faagi ja on tutkittu eristettyjen faagien käyttöä ja vaikutusta kalojen bakteeri-infektioita vastaan.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-02-01 klo 12:03