Keski-Suomen alueopaskoulutus


Main funder

Funder's project number: KSL/227/04.05.00.00/2019


Funds granted by main funder (€)

  • 3 565,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2020

Project end date: 30/09/2021


Summary

Hankkeen tavoitteena on luoda maakuntaan pitkäjänteisen koulutusmalli, josta valmistuu päteviä
oppaita Keski-Suomen kasvavan matkailualan tueksi. Hankkeen tarkoitus on rakentaa alueellinen Lakeland-
opaskoulutusmalli. Toimenpiteinä suunnitellaan alueopaskoulutusmalli, pilotoidaan se ja laaditaan
suunnitelma sen jatkuvuudesta. Tuloksena maakunnan oppaiden määrä kasvaa ja opastustaidot lisääntyvät.
Hankkeen tuotoksena syntyy Lakeland-opaskoulutuksen malli ja Lakeland-alueelle teemoitettu
alueopastusreitti-suositus.

Hanke tarjoaa kohderyhmälle (1) valmiuksia työllistyä matkailualalle työtehtävään, johon sisältyy opastyötä
ja edellytetään vahvaa aluetietämystä, (2) tietotaitoa jo matkailualalla työskenteleville, joilta puuttuu alan
opinnot sekä (3) mahdollisuuden työskennellä kevytyrittäjänä esimerkiksi sivutoimisena paikallisoppaana,
freelancer-oppaana matkailuyrittäjien apuna sesongin aikana ja (4) valmiudet kehittää omia opastuksia
sisältäviä matkailupalveluita. Monipuolisen alueopaskoulutuksen ja aluetta hyvin tuntevien oppaiden kautta
lisätään myös seutukunnan tunnettuutta ja edistetään yhtenäisen maakuntatarinan omaksumista. Hankkeen
tuloksena voi syntyä brändilähettiläitä, jotka edistävät alueen vetovoimaisen imagon leviämistä.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2020 – 30.9.2021, ja hankkeessa on seitsemän toimenpidettä, joissa
suunnitellaan alueopaskoulutuksen mallia, markkinoidaan opaskoulutusta, toteutetaan se ja laaditaan
kerätyn palautteen perusteella jatkuvan opaskoulutuksen suunnitelma. Toimenpiteet tehdään laajassa
maakunnallisessa yhteistyössä JAMKin ja osatoteuttajien Gradian, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän
matkailuoppaat ry:n lisäksi Visit Jyväskylän, Keski-Suomen kuntien, alueen matkailuopasyhdistysten ja
muiden matkailutoimijoiden kesken.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-16-08 at 17:55