Quantitative chemically-specific imaging infrastructure for material and life sciences (qCSI) (qCSI)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 327733


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 507 420,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Konsortio tähtää kahden uuden avoimen kuvantamisinstrumentin (nopea laajakaistainen koherentti Raman ja lähikenttä-infrapuna) perustamiseen ja näiden integroimiseen edistyneen spektrianalyysin ja –prosessoinnin mahdollistavan sovellusalustan kanssa. Instrumentit perustuvat kemiallisiin kuvantamistekniikoihin, jotka eivät vaadi ulkoisia merkkiaineita. Infrastruktuuria tullaan soveltamaan erilaisiin tutkimuskohteisiin materiaali- ja biotieteissä. Kuvantamisen kemialliset kohteet voivat olla monen tyyppisissä näytteissä, mukaan lukien soluissa, kudosnäytteissä, lääkkeissä, nanomateriaaleissa ja ruoka-aineissa. qCSI infrastruktuuri mahdollistaa kokonaan uusien kemiallisen kuvantamisen tutkimussuuntien ja -alueiden käynnistämisen Suomessa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Muut yksiköt


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06