Peto-saalis-suhde ja yhteistyö tutkimuksen keskiössä - ja tutkijoiden urapolulla.


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 30 000,00


Project timetable

Project start date: 01/01/2020

Project end date: 31/12/2021


Summary

Peto-saalis-suhde, kilpailu ja yhteistyö ovat evoluutiotutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Niissä kyseessä on eliöyhteisön jonkun jäsenen kelpoisuuden tai säilymisen paraneminen, joko toisen yksilön kustannuksella tai useiden yksilöiden yhteistyöllä. Peto-saalis-suhde on näistä erikoisin, koska saalis menettää henkensä, se syödään, mikäli se ei ole kehittänyt keinoja pedon välttämiselle tai sen hampaista pakenemiselle. Peto-saalis-vuorovaikutukset ovat tutkimukseni keskiössä. Tutkijan urapolulla on allegorisesti piirteitä evolutiivisista prosesseista, jopa raadollisesta kilpailusta uran alussa ja yhteistyötä tieteen hyväksi myöhemmissä vaiheissa. Tutkimusryhmäni työ on ollut uraa uurtavaa peto-saalis-suhteen evoluution, eläinten vaaran aistimisen, kognition, käyttäytymissopeumien ja nisäkkäiden hajuainekommunikaation alalla.

Tämä hakemus 1) tukee tutkimusryhmämme peto-saalis-tutkimusta kesällä 2020 ja viimeisen väittelevän oppilaani tutkijanuran alkuvaihetta, 2) varmistaa ryhmäni kansainvälisen yhteistyön vuonna 2020 ja osallistumisen Gordon Research Conference – Predator-Prey Interaction -kongressiin sekä 3) varmistaa tutkijanurani rohkean lopetuksen poikkitieteellisen, tieteiden välistä yhteistyötä korostavan Mikä meitä tieteessä yhdistää – historian kautta tulevaisuuteen -symposion muodossa.

Tutkijanuran loppuvaiheessa professoritason tutkijakin saattaa hellittää ja siirtyä hallintoasioihin, joita kyllä riittää. Tämän hakemuksen turvin jatkan aktiivista ja korkeatasoista tutkimusta, tieteellistä yhteistyötä sekä tieteenfilosofian pohdiskelua poikkitieteellisesti biologien, historioitsijoiden, kulttuurintutkijoiden ja filosofien kanssa eläköitymiseeni saakka. Rohkea avaus voi olla myös rohkea ja tekemisestään ylpeä lopetus.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:06