Kielikoulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 7.2.2020, 02-2019-001050-01


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 14 550,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.02.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2021


Tiivistelmä

Kielikoulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus,
37. soveltavan kielentutkimuksen konferenssi, 1.-3.6.2020, Jyväskylän yliopisto, Kielikampus

Mitä sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on tekemistä kielikoulutuksen kanssa? Miksi siitä on puhuttava kielenopettajana, kielikouluttajana ja tutkijana?

Pohjoismaita kuvataan usein hyvinvointiyhteiskunniksi, jotka pyrkivät yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Kielellinen epätasa-arvo ei ole vierasta myöskään Pohjoismaissa, sillä kaikilla kielillä ja kielikäytänteillä ei ole yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia koulutuksessa ja muilla yhteiskunnan areenoilla. Lisäksi on muistettava, että kielellisessä epäoikeudenmukaisuudessa ei ole koskaan kyse vain kielestä. Muun muassa rotu, etnisyys, sukupuoli, sosiaaliluokka ja seksuaalinen orientaatio ovat itsessään kiinnittyneitä kieleen ja muokkaavat paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä asenteita, ideologioita ja politiikkoja. Koulutuksen julkilausuttuna tavoitteena on vähentää sosiaalista epätasa-arvoa ja tukea oppijoiden kehittymistä sosiaalisesti tietoisiksi, kriittisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Millaisia resursseja ja taitoja, ja ennen kaikkea millaista tukea opettaja tarvitsee, jotta tämä tavoite toteutuisi?


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:07