Science Meet Business Kokkola -seminaari (Science Meet Business Kokkola -seminaari)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero16-8546


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 6 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.12.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2020


Tiivistelmä

Keski-Pohjanmaan maakunta on hyvin yrittäjävetoinen ja yrittäjyyshenkinen. Alueen kääntöpuolena on kuitenkin muuta maata alhaisempi väestön keskimääräinen koulutustaso, työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat sekä korkea työllisyysaste ja tätä myöden paheneva työvoima- ja osaajapula, joka jarruttaa alueemme nopea kehityskaarta. Etenkin liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen on Keski-Pohjanmaalla kyselyjen pohjalta havaittu olevan merkittävää kysyntää ja tarvetta. Jotta alue pysyisi elinvoimaisena ja yritysten kasvuedellytykset säilyisivät, Keski-Pohjanmaa tarvitsee lisää osaamista ja osaajia. Yksi kehitysaskel tähän suuntaan otettiin, kun Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa käynnistettiin syksyllä 2017 liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma. Haasteena on vain koulutuksen, tieteen ja elinkeinoelämän synergian saavuttaminen. Tällä hankkeella halutaan tarjota yhtä ratkaisua osaamisen kohtaamiseen Kokkolan seudulla ja tavoitteena on Kokkolan seudun elinkeinoelämän ja tiede- ja koulutuskentän yhteen saattaminen, tarkoituksenaan kehittää tieteen ja yritysten välistä vuoropuhelua.

Hankkeen tavoitteena on johtamisosaamisen lisääminen, tiedeviestintäosaamisen vahvistaminen ja elinkeinoelämän ja koulutuksen kohtaaminen. Puolivuotinen hanke sisältää maisteriopiskelijoiden tiedeviestintätaitojen kehittämistä ja kouluttamista (teemoina viestintä, infografiikka ja tiedon visualisointi) sekä tiedeyhteistyötä painottavan seminaaritilaisuuden järjestämisen. Hankkeen ytimessä on Science Meet Business Kokkola -seminaari toukokuussa 15.5.2020. Tilaisuuden teemaksi on valittu tekoälyn hyödyntäminen henkilöstöjohtamisessa. Pääpuheenvuoron jälkeen järjestetään paneelikeskustelu, johon kutsutaan osallistujiksi alueen yrityksistä asiantuntijoita, joiden työtä koskettaa tekoälyn tuomat muutokset nyt tai tulevaisuudessa. Paneelikeskustelu järjestetään yleisön kanssa vuorovaikutteisena, jotta yleisö pääsee esittämään keskustelusta nousseita kysymyksiään panelisteille. Jotta seminaari toisi juuri valmistuvat maisteriopiskelijat myös esiin ja heidän osaamisensa saisi sijaa, seminaarin aikana heidän tutkielmistaan on esillä julisteet ja opiskelijoille voi esittää kysymyksiä heidän aiheistaan. Opiskelijoita on valmennettu asiantuntijan toimesta ennen seminaaria tiedeviestinnän tematiikasta, menetelmistä ja mahdollisuuksista, jotta vuorovaikutus olisi mahdollisimman onnistunutta ja tavoittaisi yleisön.

Toteutuksesta vastaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kauppatieteellisen alan tutkija- ja kehittäjäyhteisö ja hanke toteutetaan joulukuun 2019 ja toukokuun 2020 välillä. Kustannusarvio on yhteensä 7500 euroa.

Hankkeen myötä korkeakoulutoimijoiden sekä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö kasvaa ja vahvistuu. Lisäksi osallistujien johtamis- ja liiketoimintaosaaminen vahvistuu mahdollistaen osaamisen jalkauttamisen oman yrityksen toiminnan kehittämiseen.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:42