Koululaisten sosiaalisen median käytön turvataidot: osaamisen kehittäminen ja puheeksi ottamisen tukeminen perusopetuksessa (Turvallisesti somessa)


Main funder

Funder's project number: 202010097


Funds granted by main funder (€)

  • 345 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2020

Project end date: 31/10/2022


Summary

Hankkeessa kehitetään (1) tutkimukseen pohjautuvia pedagogisia virtuaalisia sovelluksia ja opetusmateriaalia perusopetukseen sosiaalisen median käytön turvataitojen oppimisen ja arvioinnin tueksi, (2) kouluille puheeksi ottamisen ja puuttumisen malleja turvallisen sosiaalisen median käytön ongelmatilanteiden ennakoimiseksi ja hoitamiseksi ja (3) opetusmoduli turvataitojen opettamisen tueksi osaksi terveystiedon opettajankoulutusta. Tavoitteena on lisätä koululaisten sosiaalisen median käytön turvataitoja ja koulujen valmiutta ennakoida ja puuttua median käytön ongelmiin. Pääpaino ongelmien ennaltaehkäisyssä.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-19-10 at 08:59