HISTORIATIETOISUUS KESKISUOMALAISYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄKSI (MeMeKS)


Main funder

Funder's project number: 13/2020 KSL/28/04.05.00.00./2020


Funds granted by main funder (€)

  • 29 829,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/10/2020

Project end date: 30/09/2021


Summary

Tavoitteena on selvittää keskisuomalaisyritysten historiatietoisuutta ja auttaa niitä tiedostamaan oman yrityksen historian hyödyntämisen mahdollisuudet yrityksensä liiketoiminnan kehittämiseen. Yritykset saavat valmennuksissa aiheesta tietoa ja omissa kehittämishankkeissaan tarpeitansa vastaavia uusia työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen, kuten johtamiseen, markkinointiin ja brändin rakentamiseen


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:42