Genius Loci matkailukirjanen kulttuuriperintöreiteistä


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 107533


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 26 523,26


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.03.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Keski-Pohjanmaan maaseudulle ja maaseutumaisille alueille sijoittuvista Genius Loci -kulttuuriperintöreiteistä ja -paikkakertomuksista tehdään matkailua ja kotiseututietoa palveleva ja vahvistava noin 80-sivuinen matkailukirjanen (tai vihkonen). Kolmikielisellä Genius Loci -sivustolla (http://geniusloci.chydenius.fi) julkaistuista käsikirjoituksista ja paikkakertomuksista editoidaan kirjasen (tai vihkosen) henkeen sopivat suomenkieliset tekstikokonaisuudet valokuvineen ja karttoineen. Matkailukirjaseen sopivia reittejä ovat Pappilareitti, Wirkkaloiden taiteilijapolku, Hylkyreitti, Eskolan metsärata, Metsän aarteiden ja vartijoiden reitti, Tuohi-Antin maantie, Soivien kivien kyläreitti ja Rautareitti. Reittikokonaisuuksiin voidaan liittää myös muita Genius Loci -sivustolla olevia yksittäisiä paikkakertomuksia, jos ne tuovat lisäarvoa matkailun näkökulmasta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Muut yksiköt


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:42