Hydro-termoelastisen liikkuvan rainan optimaalinen vaimentaminen. (SUPPRESSION)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 333671


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 20 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.02.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2021


Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan rainan liikkeen aiheuttaman poikittaisten värähtelyiden hydrotermoelastisen käyttäytymistä. Oletuksena on, että raina, joka liikkuu vakiona nopeudella, voidaan kuvata elastisen jatkuvan paneelin matemaattisella mallilla, jossa on määritelty tutkitun välin reunat tuetuiksi. Raina on lämpövaikutuksessa sekä neste-rakenne-vuorovaikutuksessa. Erillisissä kohdissa tuetun monilevyisen paneelin (rainan) värähtelyn optimaalisen vaimennuksen ongelmaa tutkitaan projektissa ottamalla huomioon rainaan kohdistuvat ohjausvoimat. Optimointi-ongelman ratkaisemiseksi käytämme moderneja menetelmiä, jotka on kehitetty kontrolliteorian avulla, ja joita kuvataan osittaisdifferentiaaliyhtälöillä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-08-01 klo 07:40