Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen järjestäminen


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: STM ASETUS 975/2019


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 60 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Sosiaalityön Koulutusvastuuyliopistot sopivat yhteistyönä toteutettavan erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen järjestämisestä maksettavan valtion korvauksen jakautumisesta yliopistojen välillä 1.4.2019 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain muutoksen mukaisesti (Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta 129/2019). Tätä sopimusta sovelletaan 1.1.2019 jälkeen valmistuvien erikoissosiaalityöntekijöiden koulutuskustannusten valtion korvausten jakautumiseen sosiaalityön Koulutusvastuuyliopistojen välillä.

Erikoissosiaalityöntekijän koulutusta on järjestetty yliopistolain (558/2009) ja valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisena erikoistumiskoulutuksena vuodesta 2016 alkaen neljällä sosiaalityön erikoisalalla: 1) Hyvinvointipalvelut, 2) Kuntouttava sosiaalityö, 3) Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö ja 4) Rakenteellinen sosiaalityö. Koulutusvastuuyliopistot ovat saaneet koulutuksen toteuttamiseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisvaltionavustusta ja opiskelijoilta opintomaksuja, joista on sovittu Koulutusvastuuyliopistojen kesken erillisillä sopimuksilla.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-20-09 klo 08:36