Yliotoksen poimiminen ruotsinkielisen perusopetuksen alakouluista PIRLS 2021 -tutkimuksessa


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 158017


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 100 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.05.2023


Tiivistelmä

Hankkeessa kerätään suomenruotsalaisten alakoulujen 4. luokan oppilaista 1200-1400 oppilaan lisäotos kansainvälisen PIRLS 2021 -lukutaitotutkimuksen yhteydessä. Näin saadaan kansallisesti ja alueellisesti edustava aineisto suomenruotsalaisten oppilaiden lukutaidosta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä. Aineisto analysoidaan ja saatavista tuloksista tuotetaan ruotsinkielinen tutkimusraportti.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:42