Monimuotoiset puronvarret


Main funder

Funder's project number: 111298


Funds granted by main funder (€)

  • 48 924,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/03/2020

Project end date: 30/06/2021


Summary

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää uusinta tutkimustietoa ja jalkauttaa tämä ja muu alan
tuore tutkimustieto käytännön toimijoille. Tutkimustiedon mukaisesti kohdistetaan
luonnonhoidon toimenpiteitä keskisuomalaisittain monimuotoisimpiin luontokohteisiin eli
purojen varsiin.
Tavoitteena on lisätä luontoon ja ympäristöön liittyvää viestintää ja verkostotyötä.
Tiivistetään tutkijoiden ja metsätoimijoiden välistä tiedonvaihtoa.
Tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota. Kokeillaan, kuinka drone-kuvauksella löydetään
pilottialueen purojen varsilta lahopuukeskittymät. Löydettyjen lahopuukeskittyminen
säilymistä edistetään hankkeella neuvomalla ja ohjaamalla metsänomistajia säilyttämään
ne vapaaehtoisesti. Dronekuvauksella saadaan lahopuu hyvin todennäköisesti esille ja tätä
dataa voidaan hyödyntää uuden sukupolven metsä- ja luontotiedon kehittämisessä, jolloin
tämä hanke toimii pilottina ja edistää jopa valtakunnallisesti uuden laserkeilausaineiston
hyödyntämisessä.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:05