Promentor - Mentorien työn tukeminen opetusalalla (PROMENTOR)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 610448-EPP-1-2019-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 48 630,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 15.01.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 15.01.2023


Tiivistelmä

Projektin tavoitteena on tukea mentorien koulutusta Israelin koulujärjestelmässä. Projekti pohjautuu aiempaan monitahoisten yhteistyötiimien toimintaan ja tavoitteena on kehittää tiimimallia tukemaan uusien opettajien perehdyttämistä. Projekti hyödyntää suomalaista vertaisryhmämentoroinnin mallia, johon koulutusta tarjoaa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Keskeisimpänä tavoitteena on tehdä Israelin opetusalan mentorointijärjestelmästä entistä toimivampi.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:07