HOKSAUTUS - Kansainvälisten osaajien houkuttelulla ja työnantajien edellytysten kehittämisellä apua
osaajapulaan Keski-Suomessa
(HOKSAUTUS)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: S21901


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 11 245,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

HOKSAUTUS - Kansainvälisten osaajien houkuttelulla ja työnantajien edellytysten kehittämisellä apua osaajapulaan
Keski-Suomessa -hankkeen tarkoituksena on luoda keskisuomalaisille työnantajille edellytyksiä työllistää
kansainvälisiä osaajia. Keski-Suomen TE-palveluiden EURES-neuvojien kokemusten mukaan Keski-Suomi on
kansainvälisten osaajien käytössä huomattavasti jäljessä muuta Suomea. Yritykset eivät ole laajassa mittakaavassa
olleet kiinnostuneita ratkaisemaan osaajapulaansa käyttämällä hyödyksi esim. EURES-palveluita. Tämän hankkeella
kautta toteutetaan aktivointia ja valmennusta yrityksiä osallistavalla tavalla, jotta toimenpiteet olisivat mahdollisimman
osuvia alueen yritysten tarpeisiin.

Hanke on jaettu kolmeen tavoitteeseen, työnantajien erilaisten kansainvälisten osaajien rekrytointilähtökohtien
mukaisesti. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset pk-yritykset sekä muut ulkomaalaista
työvoimaa rekrytoivat työnantajat. Lisäksi hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työllistämiseen ja yritysten
neuvontaan liittyviä palveluja tarjoavat tahot Keski-Suomessa (esim. kehittämisyhtiöt).

Tavoite 1: Madalletaan keskisuomalaisten työnantajien kynnystä palkata kansainvälisiä osaajia.
Toimenpide 1.1 Aktivointikampanja
Toimenpide 1.2 Näkökulmia avaava valmennus työnantajille
Toimenpide 1.3: Toimintamallien kartoitus kansainvälisten osaajien rekrytointia varten
Toimenpide 1.4: Keskisuomalaisten asettautumispalveluiden selvitys

Tavoitteeseen 1 vastaavilla toimenpiteillä tavoitellaan erityisesti työantajia, joilla ei ole vielä kokemusta kansainvälisten
osaajien palkkaamisesta, eivätkä he ole vielä ajatelleen sitä vaihtoehdoksi osaajapulansa ratkaisemiseksi.

Tavoite 2: Lisätään olemassa olevien työkalujen tunnettuutta keskisuomalaisten työnantajien sekä työllistämiseen ja
yritysten neuvontaan liittyviä palveluja tarjoavien tahojen keskuudessa.
Toimenpide 2.1: Rekrytointeja helpottavien työkalujen ja palvelujen näkyväksi tekeminen
Toimenpide 2.2 Kansainvälisen viestinnän kehittäminen työperäisen maahanmuuton tarpeisiin

Tavoitteen 2 mukaisissa toimenpiteissä kohderyhmänä ovat erityisesti työnantajat, jotka näkevät kansainvälisten

Tavoite 3: Tehdään kokeiluja osaajien houkuttelemiseksi Keski-Suomeen.
Toimenpide 3.1 Kokeilut yritysten kanssa osaajien houkuttelemiseksi Keski-Suomeen ja kokeilujen tulosten
levittäminen

Tavoitteen 3 mukaisilla toimenpiteillä palvellaan työnantajia, jotka ovat jo suunnitelleet tai jo tehneet kansainvälisten
osaajien rekrytointia ja ovat valmiita osallistumaan uudenlaisiin kokeiluihin.

HOKSAUTUS-hanketta toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto sekä Jyväskylän kaupunki
yhteistyössä Keski-Suomen kauppakamarin sekä Keski-Suomen TE-palveluiden kanssa. Hankkeen toteutusaika on
1.1.2020-31.8.2022.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-27-04 klo 14:03