Paintings, drawings and sculptures made by the patients of Finnish psychiatric hospitals


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 30 000,00


Project timetable

Project start date: 01/01/2020

Project end date: 31/12/2020


Summary

Tutkimus työnimeltään ”He näkevät mitä me emme näe” kohdistuu suomalaisten mielisairaalapotilaiden sairaala-aikanaan tekemiin piirroksiin, maalauksiin ja veistoksiin. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan, kuinka paljon ja millaisia potilaiden tekemiä kuvia suomalaisissa sairaala- ja mielisairaalamuseoissa ja -kokoelmissa on säilytetty. Lisäksi selvitetään, onko museoiden kokoelmissa säilynyt esimerkiksi sairaalalehtiä, joissa on potilaiden tekemiä kuvia. Kartoitustyön jälkeen potilaiden tekemien piirrosten, maalausten ja veistosten sisältöjä ja ilmaisua aletaan tematisoida ja analysoida tarkemmin. Ilmiötä taustoitetaan tarkastelemalla kuvia esimerkiksi suhteessa kansainvälisiin ja kansallisiin art brut -, outsider art - ja nykykansantaiteen kenttiin sekä hoitohistoriallisesti että suhteessa mielisairaaloissa käytettyihin hoito- ja terapiamuotoihin. Potilaiden suhdetta kuvantekemiseen tutkitaan myös potilaiden ja taidekerhoja tai taideterapeuttista toimintaa sairaaloissa ohjanneiden henkilöiden haastattelujen avulla.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Free keywords

mielisairaalat, potilaat, kuvat, veistokset, piirrokset, maalaukset, laitostaide, art brut, outsider art, ite-taide, taideterapia, luovuus, mielisairaalamuseot


Related publications


Last updated on 2021-17-03 at 12:09