"He näkevät mitä me emme näe"
Suomalaisten mielisairaalapotilaiden piirroksia, maalauksia ja veistoksia


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 30 000,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Tutkimus työnimeltään ”He näkevät mitä me emme näe” kohdistuu suomalaisten mielisairaalapotilaiden sairaala-aikanaan tekemiin piirroksiin, maalauksiin ja veistoksiin. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan, kuinka paljon ja millaisia potilaiden tekemiä kuvia suomalaisissa sairaala- ja mielisairaalamuseoissa ja -kokoelmissa on säilytetty. Lisäksi selvitetään, onko museoiden kokoelmissa säilynyt esimerkiksi sairaalalehtiä, joissa on potilaiden tekemiä kuvia. Kartoitustyön jälkeen potilaiden tekemien piirrosten, maalausten ja veistosten sisältöjä ja ilmaisua aletaan tematisoida ja analysoida tarkemmin. Ilmiötä taustoitetaan tarkastelemalla kuvia esimerkiksi suhteessa kansainvälisiin ja kansallisiin art brut -, outsider art - ja nykykansantaiteen kenttiin sekä hoitohistoriallisesti että suhteessa mielisairaaloissa käytettyihin hoito- ja terapiamuotoihin. Potilaiden suhdetta kuvantekemiseen tutkitaan myös potilaiden ja taidekerhoja tai taideterapeuttista toimintaa sairaaloissa ohjanneiden henkilöiden haastattelujen avulla.

Avainsanoja: mielisairaalat, potilaat, kuvat, veistokset, piirrokset, maalaukset, laitostaide, art brut, outsider art, ite-taide, taideterapia, luovuus, mielisairaalamuseot


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Vapaat asiasanat

mielisairaalat, potilaat, kuvat, veistokset, piirrokset, maalaukset, laitostaide, art brut, outsider art, ite-taide, taideterapia, luovuus, mielisairaalamuseot


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:09