Tukea tuen järjestäjille 4 - kohti inklusiivista lähikoulua (TTJ4)


Main funder

Funder's project number: 263/50/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 67 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 06/05/2020

Project end date: 31/12/2021


Summary

Hanke edistää opetushenkilöstön osaamista sekä tukee hallituksen koulutuspoliittisten uudistusten toteutumista vahvistamalla kuntien kehittämisosaamista oppilaan tuen järjestämisessä osana strategista johtamista. Koulutuksen laajuus on 5 op ja kesto 14 kk. Vaikuttavuuden lisäämiseksi koulutukseen osallistutaan kuntatiimeinä. Koulutuspaikkakuntia on kolme, joihin valitaan 3-5 osallistujaa 4-6 kuntatiimistä (yht. 3 x 20 hlöä.) Koulutus sisältää viisi koulutusosiota, jotka toteutetaan neljällä lähijaksolla. Jokaiseen lähijaksoon liittyy ennakkotehtäviä, itsenäistä ja ryhmissä työskentelyä sekä etäohjausta. Koulutuksessa rakennetaan kuntakohtaisen tuen järjestämisen kehittymissuunnitelmat, jotka vahvistavat oppilaan kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tukea, monialaista yhteistyötä, koulujen tietoperustaista osaamista sekä hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta edistävää toimintakulttuuria.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:06