Johtajuuden hyvät käytännöt (JHK2)


Main funder

Funder's project number366/50/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 60 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date06/05/2020

Project end date31/12/2021


Summary

Hanke toteuttaa valtion rahoittamaa henkilöstökoulutusta edistämällä opetushenkilöstön
oppimista ja osaamista sekä tukemalla hallituksen koulutuspoliittisten uudistusten
toteutumista vahvistamalla kasvatus- ja opetusalan esimiestehtävissä toimivien
johtamisosaamista koulutuksella, jossa kasvatus- ja opetusalan johtajuutta tarkastellaan
suhteessa yrityssektorin esimiesten työhön. Hanke valmentaa reflektoimaan johtajuuden hyviä
käytäntöjä sekä yhdistäviä ja kehitettäviä elementtejä yli yhteiskunnan toimintakenttien.
Koulutus rakentuu kontaktiopetuksesta, etäohjauksesta ja työssä oppimisesta. Hanke tekee
rajoja ylittävää yhteistyötä kasvatus- ja koulutusalan sekä työ- ja elinkeinoelämän eri
uravaiheissa olevien esimiesten kanssa. Osallistujat saavat johtajuusoppimistaan ohjaavan
kehittymissuunnitelman, josta syntyy tietoa kasvatus- ja opetusalan johtajuusosaamisen
koulutuksen kehittämiseksi


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaMultidisciplinary research on learning and teaching (University of Jyväskylä JYU) MultiLeTeSchool of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.Well


Last updated on 2023-24-08 at 20:52