Korona-kriisin vaikutus kouluhyvinvointiin ja hyvinvointityöhön


Main funder


Funds granted by main funder (€)

9 320,00


Funding program

Foundation (Funding programs)


Project timetable

Project start date: 15/05/2020

Project end date: 31/12/2020


Summary

Korona-kriisin vaikutus kouluhyvinvointiin ja hyvinvointityöhön –tutkimuksella kerätään tietoa opettajien oppilaiden hyvinvointia koskevista huolista ja koulussa tehtävästä hyvinvointityöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä korona-kriisin aikana. Tutkimus nivoutuu osaksi Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön -tutkimushanketta. Siihen palkataan osa-aikainen tutkimusavustaja kolmeksi kuukaudeksi. Osahankkeen aineiston analyysistä ja lopullisesta raportoinnista vastaa Sainio ja Hämeenaho yhdessä ohjausryhmän kanssa. Tulokset pyritään saattamaan valtakunnallisesti päättäjien tietoon ja niistä tehdään raportti Haukkalan Säätiön käyttöön.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no):
Contact person (yes/no):
Contact person (yes/no):
Contact person (yes/no):


Primary responsible unit


Last updated on 2020-03-06 at 08:13