Korona-kriisin vaikutus kouluhyvinvointiin ja hyvinvointityöhön


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 9 320,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 15/05/2020

Project end date: 31/12/2020


Summary

Korona-kriisin vaikutus kouluhyvinvointiin ja hyvinvointityöhön –tutkimuksella kerätään tietoa opettajien oppilaiden hyvinvointia koskevista huolista ja koulussa tehtävästä hyvinvointityöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä korona-kriisin aikana. Tutkimus nivoutuu osaksi Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön -tutkimushanketta. Siihen palkataan osa-aikainen tutkimusavustaja kolmeksi kuukaudeksi. Osahankkeen aineiston analyysistä ja lopullisesta raportoinnista vastaa Sainio ja Hämeenaho yhdessä ohjausryhmän kanssa. Tulokset pyritään saattamaan valtakunnallisesti päättäjien tietoon ja niistä tehdään raportti Haukkalan Säätiön käyttöön.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2021-17-03 at 12:05