Korona-kriisin vaikutus kouluhyvinvointiin ja hyvinvointityöhön


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 9 320,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 15.05.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Korona-kriisin vaikutus kouluhyvinvointiin ja hyvinvointityöhön –tutkimuksella kerätään tietoa opettajien oppilaiden hyvinvointia koskevista huolista ja koulussa tehtävästä hyvinvointityöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä korona-kriisin aikana. Tutkimus nivoutuu osaksi Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön -tutkimushanketta. Siihen palkataan osa-aikainen tutkimusavustaja kolmeksi kuukaudeksi. Osahankkeen aineiston analyysistä ja lopullisesta raportoinnista vastaa Sainio ja Hämeenaho yhdessä ohjausryhmän kanssa. Tulokset pyritään saattamaan valtakunnallisesti päättäjien tietoon ja niistä tehdään raportti Haukkalan Säätiön käyttöön.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:42