Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa 2020 - LIITU -tutkimus (LIITU 2020)


Main funder

Funder's project numberOKM/42/626/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 85 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/06/2020

Project end date31/05/2021


Summary

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksen tarkoituksena on käyttöönottaa Suomessa koko maan kattava lasten ja nuorten monimenetelmällinen liikuntakäyttäytymisen moni-torointitutkimus (trenditutkimus). Tutkimus tuottaa kahden vuoden välein tietoa nuorten liikunta-aktiivisuudesta ja -passiivisuudesta sekä useista liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten nuorten liikunta-asenteista, -arvoista ja -motiiveista sekä koululiikuntakokemuksista, perheiden liikun-ta-asenteista ja sosioekonomisen aseman vaikutuksista. Monitorointitutkimus tuottaa trenditietoa siitä, minkälaisia muutoksia lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisessä ja siihen liittyvissä tekijöissä tapahtuu ajassa. Nämä tiedot luovat perustaa kansallisen liikuntakäyttäytymisen edistämisen linjaamiseksi ja tarjoavat mahdollisuuden arvioida tehtyjä liikunnan edistämisstrategioita. Keväällä 2020 kerätään seuraava sekä lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä mittaava kyselyaineisto että liikunta-aktiivisuuden objektiivinen kiihtyvyysmittariaineisto. Kevään 2020 aineiston keruu kohdentuu toisen asteen opiskelijoihin (sekä lukiot että ammatilliset oppilaitokset). Tämä hanke kohdentuu kevään 2020 aineiston keruuseen sekä aineiston analysointiin ja raportointiin.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications and other outputs


Last updated on 2022-24-08 at 00:21